NBR

KUMHO KNB یک کوپلیمر حاصل از پلیمریزاسیون سرد اکریلونیتریل و بوتادین است. این پلیمر مقاومت بسیار خوبی در برابر حلال های هیدروکربن، روغن های معدنی، روغن های گیاهی، اسیدها، مواد قلیایی و بسیاری دیگر از مایعات و گازهای خورنده دارد. مقاومت در برابر سایش، گرما، آب و خم شدن نیز توسط NBR ها ایجاد می شود. KUMHO KNB به طور گسترده ای برای بسته بندی، واشر، شیلنگ، رول، کف و پاشنه کفش و غیره استفاده می شود.
فهرست