NBR/PVC

با تلفیق گریدهای مناسب PVC و NBR، می توان آلیاژهای این دو پلیمر را تولید کرد و از ویژگی ها و خواص بی نظیر هر دو پلیمر بهره جست. خواص  خوب PVC، در کنار مقاومت عالی NBR در برابر مواد شیمیایی خورنده و روغن ها منجر به کاربردهای خاص و وسیع NBR/PVC در صنایع مختلف مانند خودروسازی، تولیدانواع روکش، شیلنگ های مقاوم در برابر روغن و بنزین، زیره کفش های ایمنی و … شده است. شرکت کومهو تولیدکننده بهترین کیفیت NBR/PVC در شرق آسیاست.
فهرست