انواع افزایش دهنده شاخص گرانروی

Viscosity Index Improver

EPM های شرکت کومهو پلی کم که در تولید انواع روغن مورد استفاده قرارمیگیرد، با جدیدترین و پیشرفته ترین روشهای تولید پلیمر جهان به بازار عرضه می گردد. این محصولات به علت ثبات کیفیت و مطابقت با استانداردها  از سالیان گذشته مورد استقبال و وثوق تولیدکنندگان روغن در کشور قرار گرفته است.
فهرست