گونش شیمی صنعت، نماینده رسمی مواد اولیه لاستیک هیوندای و شل در ایران

شرکت گونش شیمی صنعت، نماینده رسمی محصولات هیوندای و شل است.

مشاهده کاتالوگ روغن پایه هیوندای و شل مدل HSB 150N:

HSB 150N Product Data Sheet