شرکت گونش شیمی صنعت، تامین کننده افزودنی روغن ال‌ال‌کی نفتان بلاروس است.

برخی از مهمترین استانداردهای روغن صنعتی و روان‌کننده‌ها را در لینک زیر مشاهده و دانلود کنید:

استانداردهای روغن صنعتی و روان‌کننده